Efektywnie i przyjemnie

Regulamin

Jesteśmy z Wami od 2001 roku.

Rok szkolny 2023/2024

 1. Lekcje dla młodzieży i dorosłych prowadzone są 2 razy w tygodniu w 1,5 godzinnych jednostkach lekcyjnych (cena 260 zł miesięcznie).
  • Dzieci klas 3-6, 2 razy w tygodniu w 60 minutowych jednostkach lekcyjnych (cena 200 zł miesięcznie).
  • Dzieci klas 1-2, oraz 3-6-latki, 2 razy w tygodniu w 45 minutowych jednostkach lekcyjnych (cena 170 zł miesięcznie).
 2. Zajęcia odbywają się w grupach do 10 osób maksymalnie. Dzieci klas 1-3 do 8 osób w grupie, dzieci 3-6-letnie do 6 osób w grupie.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do przenoszenia słuchaczy na poziom wyższy lub niższy w zależności od postępów w nauce.
 4. Opłaty za zajęcia należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca – obowiązuje miesięczna forma płatności. Taka forma płatności jest ratą czesnego za cały rok nauki i przerwy w zajęciach wynikłe z ustawowych świąt i ferii nie wpływają na powyższe opłaty.
 5. W sytuacji, gdy zajęcia nie mogą się odbyć z winy nauczyciela lekcje będą odrabiane w innym uzgodnionym terminie albo zostanie zwrócona kwota równoważna jednostce lekcyjnej pomnożonej przez ilość nieodbytych zajęć. Przy miesięcznej kwocie 260 zł cena jednostki lekcyjnej równa jest 33 zł. W przypadku opłaty w wysokości 200 zł jednostka lekcyjna równa jest 25 zł.  Przy opłacie 170 zł miesięcznie jednostka lekcyjna to 21 zł. Gdy miesięczna opłata wynosi 140 zł, koszt jednostki lekcyjne wynosi 18 zł.
 6. Osobom opuszczającym zajęcia opłaty miesięczne nie zostaną zwrócone.
 7. Uczniowie, którzy w czasie trwania semestru opuścili zajęcia i zadeklarują chęć uczestnictwa w kolejnych będą musieli uregulować opłaty za okres, w którym nie uczestniczyli, według stawek określonych w punktach 1 i 5.
 8. W przypadku uczestnictwa w zajęciach dwóch członków rodziny (tzn. osób z tego samego gospodarstwa domowego) miesięczna kwota zmniejsza się o 60 zł dla drugiej osoby. Jeśli uczeń uczestniczy w dwóch kursach jednocześnie również jego miesięczna opłata za drugi kurs jest pomniejszona o 60 zł.
 9. Roczne świadectwa uczestnictwa w kursie otrzymają tylko te osoby, które uzyskały pozytywną ocenę kursu wystawioną przez lektora prowadzącego zajęcia, oraz mają uregulowane należności miesięczne do końca czerwca (roku szkolnego) włącznie z odpowiednią frekwencją ustaloną przez lektora.
 10. W przypadku rezygnacji ucznia z zajęć lekcyjnych obowiązuje zgłoszenie tego faktu najpóźniej do końca bieżącego miesiąca.
 11. W szkole można kupić podręczniki językowe. Istnieje możliwość zamówienia i sprowadzenia dodatkowych materiałów dydaktycznych.
 12. Szkoła mieści się w Ełku przy ul. Chopina 6A / II p.