Konwersacja w języku obcym

Test Wstępny

Po kilku lekcjach próbnych możesz zrezygnować nie ponosząc kosztów

Poniższy test pomaga określić poziom ucznia i w konsekwencji przydział do odpowiednio zaawansowanej grupy.

Bezbłędnie rozwiązany test to 9 – 10 stage według Metody Callan’a

Uwaga!
Przed rozwiązywaniem testu należy wyłączyć moduł sprawdzania pisowni by nie sugerował odpowiedzi.

Rozwiązany test prosimy przesłać na adres: oneworld@oneworld.com.pl

Test wstępny